VÄLKOMMEN TILL EN LITE ANNORLUNDA ADVOKATBYRÅ.


Om BYRÅN

Different Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fullt fokus på samhällsbyggnadssektorn. Det innebär att vi lägger så gott som all vår arbetstid på att arbeta med dem som utvecklar, bygger och bevarar Sveriges orter och städer. Bland våra uppdragsgivare finns därmed såväl byggherrar och entreprenörer som arkitekter och tekniska konsulter.

Vi arbetar på daglig basis med branschens standardavtal såsom AB 04, ABT 06, ABM 07, ABK 09
m. fl. Därtill anlitas vi frekvent som föreläsare på utbildningar för samhällsbyggnadssektorns olika aktörer. På uppdrag av våra klienter skräddarsyr vi även kurser inom våra specialistområden.

Entreprenadrätt

På Different Advokat har vi gedigen kunskap om och erfarenhet av byggprojekt i alla dess former och vi hanterar dagligen de juridiska utmaningar som våra klienter ställs inför i samband med dessa.

Vi företräder både entreprenörer och byggherrar i alla skeden av byggprocessen vilket innebär att vi upprättar såväl förfrågningsunderlag som olika avtal, bistår vid anbudslämnande och upphandling samt lämnar löpande rådgivning under projektens genomförande.

 Vårt stora engagemang för byggrelaterad juridik avseglar sig också i att advokatbyrån engagerats som juridisk expertis i forskningsprojekt relaterade till byggbranschen.

konsulträtt

Vi har även spetskompetens inom konsulträtt. Konsulträtt är för oss ett samlingsnamn på alla de juridiska frågeställningar som uppstår i anslutning till genomförande av arkitekt- och ingenjörs-uppdrag i olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. I praktiken blir det ofta fråga om en härlig blandning av avtalsrätt, immaterialrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Förutom att upprätta, granska och förhandla konsultavtal bistår vi våra klienter med löpande juridisk rådgivning och förhandlingsstöd i deras projekt. Dessutom arbetar vi med att bidra till utvecklingen av arkitekters och tekniska rådgivares roller och affärer, både tillsammans med enskilda aktörer och på branschnivå.

tvistelösning

Det är inte ovanligt att vi engageras mycket tidigt i våra klienters projekt för att sedan följa som projektjurister genom hela byggprocessen fram till överlämning till förvaltningsorganisation. Eftersom många byggprojekt löper över flera år hinner vi både lära känna våra klienters projekt-organisationer på individnivå och få en detaljerad kunskap om vilka utmaningar de stött på längs vägen. Om tvist sedan uppstår mellan parterna är vi vanligtvis redan väl insatta i händelserna som gett upphov till den.

Mot den bakgrunden får vi ofta förtroendet att fortsätta företräda våra klienter om en rättslig process uppstår i samband med ett projekt. Därmed har vi också blivit riktigt bra på att driva kommersiella tvister, särskilt mål med entreprenad- eller konsulträttslig inriktning, inför både domstolar och skiljenämnder.

Jobba på different advokat?

På Different Advokat brinner vi för att bidra till en positiv förändring och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Det gör vi med en stark passion för branschfrågor, en gedigen kompetens och en stor skopa mod på en advokatbyrå som sätter stolthet i att konstant utmana traditionella strukturer och gamla arbetssätt. Vår strävan är självklart att alltid leverera högsta kvalitet till våra klienter i de uppdrag som anförtros oss.

Om du är intresserad av att jobba hos oss är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan till info@differentadvokat.se. 

Allmänna villkor & integritetspolicy

Här kan du ta del av våra allmänna villkor och vår integritetspolicy.
Vi försöker att inte vara onödigt krångliga.

© Copyright Different Advokat