Våra Advokater


 

Eleonore gustafsson

Advokat / partner
+46 (0)70 563 33 03
eg@differentadvokat.se

◊ ◊ ◊


Eleonore har en mångårig bakgrund som entreprenadjurist på bland annat AG Advokat. Hon har gedigen erfarenhet av både små och stora komplexa bygg- och fastighets-utvecklingsprojekt inom segment som köpcentrum, äldreboenden, skolor och bostäder. Eleonore arbetar på daglig basis med komplicerade affärsupplägg och kommersiella avtal för byggföretag, leverantörer, fastighetsförvaltare, exploatörer, byggherrar och konsulter vilket ger henne en unik förståelse för dynamiken och de inte sällan svåra gränsdragningarna mellan de olika aktörernas roller och ansvar på våra bygg-arbetsplatser. Eleonore anlitas frekvent som föreläsare på utbildningar inom entreprenad- och fastighetsrätt. Förutom kurser i standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07, ABK 09 samt tillhörande AMA och MER, håller Eleonore även byggarbetsmiljörelaterade utbildningar för t. ex. BAS-P och BAS-U. 

rebecca gulding

Advokat / partner
+46 (0)70 384 49 44
rg@differentadvokat.se

◊ ◊ ◊

Rebecca har en bakgrund som entreprenad-jurist men är sedan flera år specialiserad inom konsulträtt, kommersiella avtal och affärsutveckling för arkitekter och teknikkonsulter. Rebecca har tidigare varit verksam på flera andra advokatbyråer, bland annat AG Advokat. Hon har också varit bolagsjurist och försäkringsansvarig på arkitektkontoret Tengbom, vilket ger henne en gedigen kunskap om de särskilda utmaningar och möjligheter som uppstår inom ramen för arkitekt- och konsultverksamheter.

Idag arbetar Rebecca främst med kommersiella avtal och affärsutveckling för arkitekt- och teknikkonsulter inom varierande segment på uppdrag av såväl konsulter som byggherrar. Hon är också en uppskattad och frekvent anlitad föreläsare i utbildningar i ABK 09 och därmed sammanhängande ämnen.

© Copyright Different Advokat